Cung cấp khớp nối chi tiết quan trọng trong máy móc thiết bị

Tháng Tám 18, 2020
Khớp nối là một bộ phận cơ khí để nối và truyền momen xoắn giữa hai thành phần chuyển động, thông thường là nối giữa 2 trục máy móc. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn chưa hiểu rõ và biết...